MÁY NGÓI MÀU NHẬT BẢN

Máy Ngói QWS120F - QWS 250F

Loạt máy sản xuất ngói màu xi măng theo hình thức lọc với tốc độ áp lực cao do Công ty TNHH chế tạo máy Thông Doanh Thành phố Thường Thục hợp tác với Công ty Giang Đông Nhật Bản thành lập nên Công ty TNHH chế tạo máy Thông Giang Thành phố Thường Thục, loạt máy ngói này là sự tổng hợp kỹ thuật tiên tiến của Nhật bản và sản xuất  thực tế tại Trung quốc,cho nên máy có tính ưu việt và tính kinh tế cao.

Mẫu ngói màu xi măng

Một số mẫu ngói thông dụng theo mẫu ngói Nhật Bản

Form điện thoại