MÁY SX TẤM BETON MÀI CAO CẤP

Máy sản xuất tấm bê tông mài đá nhân tạo QPS-650TK

Lực ép : 500 tấn
Công suất lắp đặt : 30 Kw
Trọng lượng máy chủ : 16 tấn
Chu kỳ ép : 40 giây
Kích thước ngoài: 110.000 x 2200 x 3000 mm
Sản xuất các loại sản phẩm : 500x250x60 mm ; 600x300x60 mm ; 200x100x60 mm
 

Máy sản xuất tấm bê tông mài đá nhân tạo QPS-500T

Lực ép: 300 tấn
Công suất lắp đặt: 30 Kw
Trọng lượng máy chủ: 10 tấn
Chu kỳ ép: 30 giây
Kích thước ngoài: 100.000 x 1500 x 2800 mm
Sản xuất các loại sản phẩm: 500x250x60 mm ; 600x300x60 mm ; 200x100x60 mm
Form điện thoại